Com es juga

El joc és molt simple: hi ha una quadrícula de 81 quadrats, dividits en 9 blocs de 9 quadrats cadascun. Alguns d’aquests quadrats ja vénen amb una xifra escrita i l’objectiu és emplenar els quadrats buits de manera que els nombres del 1 al 9 apareguin unicament una vegada a cada fila horitzontal, vertical i dintre de cadascun dels nou blocs que formen la quadrícula.

Ara veurem exemples de cadascuna d’aquestes estructures:

Fila

Fila Sudoku

Una fila està formada per 9 quadrats d’ample. Els números de l’1 al 9 únicament apareixen 1 vegada a cadascun dels quadrats d’una mateixa fila.

Columna

Columna Sudoku

Una columna està formada per 9 quadrats d’alçada. Els números de l’1 al 9 únicament apareixen 1 vegada a cadascun dels quadrats d’una mateixa columna.

Bloc

Bloc Sudoku

Un bloc està format per 9 quadrats, 3 d’alçada per 3 d’amplada. Els números de l’1 al 9 únicament apareixen 1 vegada a cadascun dels quadrats d’un mateix bloc.